>   فیلم  کار وفناوری

کار و فناوری پایه هفتم

قابل توجه آموزگاران محترم و دانش آموزان عزیز در پایه هفتم مهارتهای فناوری اطلاعات به زبان ساده برای همه سنین

کلیه پودمانهای فناوری اطلاعات در پایه هفتم مطابق با کتاب درسی در اینجا تدریس می گردد. پودمان 2) کاربرد فناوری اطلاعات پودمان 3) جستجو و جمع آوری اطلاعات پودمان 4) مستندسازی پودمان 8) اشتراک گذاری اطلاعات

آموزش نحوه رسم نقاشی با استفاده از کامپیوتر نرم افزار paint
ادامه آموزش نحوه رسم نقاشی با استفاده از کامپیوتر نرم افزار paint
ادامه آموزش نحوه رسم نقاشی با استفاده از کامپیوتر نرم افزار paint
ادامه آموزش نحوه رسم نقاشی با استفاده از کامپیوتر نرم افزار paint
136 دقیقه

نظرات