>   فیلم  MS Onenote

آموزش OneNote


جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات

16 دقیقه

نظرات

این نرم افزار در واقع نقش یک دفتر یادداشت منحصر به فرد را برای شما بازی می کند.متن و عکس، ویدیو و حتی لینک های مختلف را فقط به وسیله یک کلیک در هر جای دلخواه صفحه ذخیره کنید. به موارد بالا اگر قابلیت ضبط صدا به همراه یادداشت.
بله همانطور که فرمودید ضبط صدا توسط این نرم افزار به جای یادداشت یکی از قابلیت های ویژه می باشد
البته فقط قابلیت تشخیص دستنوشته‌های انگلیسی را دارد
این امکان هم بسیار مفید است که بتوان اطلاعات ثبت شده را با دیگران به اشتراک گذاشت و نیازی به ارسال آنها نباشد