لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عضو ویژه فیلم برنامه نویسی سی شارپ 50,000
عضو اپ فیلم آموزش HTML 0
عضو اپ فیلم آموزش JavaScript 0
عضو ویژه فیلم آموزش HTML5 40,000
عضو ویژه فیلم آموزش CSS3 40,000
عضو ویژه فیلم آموزش طراحی و توسعه وب سایت با بهره گیری از ASP.Net MVC4 80,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند