بازگشت

راهنمای بهره گیری از اپ شگرد

صفحه اول

منوی اصلی اپ شگرد

با انتخاب هر گروه از آموزشها میتوانید به زیر بخشها وارد شوید

صفحه دوم

زیربخش منوی کاربری کامپیوتر

هر مهارت دارای مباحث در سطوح مقدماتی تا پیشرفته می باشد

صفحه سوم

مهارت های اکسل

مباحث تا سطح کارشناسی اکسل می باشد


صفحه چهارم

فیلمهای آموزشی

جهت دانلود هر جلسه روی دکمه دریافت بزنید و پس از دانلود جهت مشاهده فیلم روی متن هرجلسه ضربه بزنید

صفحه پنجم

افزایش اعتبار

جهت خرید مهارتهای غیر رایگان با زدن روی سه خط در سمت راست بالای اپ به بخش تنظیمات وارد شوید

صفحه ششم

افزایش اعتبار مورد نظر

توجه داشته باشید که درصورت افزایش اعتبار از مبالغ ده هزار تومان به بالا یک مبلغی به عنوان هدیه دریافت خواهید نمود

صفحه هفتم

واریز وجه

پرداخت مبلغ از طریق دروازه پرداخت که درصورت موفقیت مبلغ انتخابی به اعتبار شما افزوده خواهد شد

بازگشت