محصول جدید

كاربردها،موانع توسعه،مزايا و دستاوردها، مفهوم دولت الكترونيكي

3-خرید محصول

4- دانلود

2-مشاهده لیست جلسات دوره

دوره آموزشی دولت الکترونیک

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Visual Studio

Google

نرم افزار موبایل جهت مشاهده فیلمها

اکنون شماهم می توانید با استفاده از موبایل خویش تمامی فیلمهای آموزشی موجود در سایت را مشاهده نمایید

کیفیت نمایش

یکبار دانلود و مشاهده آفلاین فیلمها

طراحی قدرتمند

ثبت نام آسان

عضو فعال
دانلود
دقیقه آموزش
فیلم آموزشی

امروز شگرد بیاموز

اگر بخواهید ، شما همی می توانید حس خوب حرفه ای بودن را با شگرد تجربه نمایید