Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Visual Studio

Google

نرم افزار موبایل جهت مشاهده فیلمها

بزودی شما می توانید با استفاده از موبایل فیلمهای آموزشی موجود در سایت را مشاهده نمایید

کیفیت نمایش

یکبار دانلود و مشاهده آفلاین فیلمها

طراحی قدرتمند

ثبت نام آسان

عضو فعال
محصول آموزشی
دانلود محصول

امروز یاد بگیرید

تا فردا مهارت جدید را به کار بگیرید

آخرین مطالب موجود

امکانات جدید Windows8

آشنایی با محیط جدید ویندوز 8

مرور

مفاهیم Internet

شرح واژه های شبکه جهانی

مرور

کار و فناوری پایه هشتم

کلیه پودمانهای فناوری اطلاعات در پایه هشتم مطابق با کتاب درسی در اینجا تدریس می گردد.

مرور

آموزش مقدماتی Access

مفاهیم پایگاه داده - ایجاد بانک اطلاعات - ثبت اطلاعات و گزارشگیری

مرور

کار و فناوری پایه هفتم

کلیه پودمانهای فناوری اطلاعات در پایه هفتم مطابق با کتاب درسی در اینجا تدریس می گردد. پودمان 2) کاربرد فناوری اطلاعات پودمان 3) جستجو و جمع آوری اطلاعات پودمان 4) مستندسازی پودمان 8) اشتراک گذاری اطلاعات

مرور

آموزش مقدماتی Word

تهیه و تنظیم متون فارسی و انگلیسی

مرور

آموزش مقدماتی Excel

طراحی جداول و رسم نمودار

مرور

آموزش OneNote

جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات

مرور

آموزش مقدماتی Powerpoint

نحوه تهیه ارائه مطلب

مرور